DMCA.com Protection Status Bàn cắt carton/khổ lớn

Bàn cắt carton/khổ lớn

Mua sắm bằng

3 mục

Thiết lập theo hướng giảm dần
Xem dưới dạng Lưới Danh sách
  1. Bàn cắt giấy dày - bàn cắt carton 50cm

    Giá đặc biệt 1,100,000 đ Giá thông thường 1,350,000 đ
  2. Bàn cắt giấy khổ lớn 80cm - Dành cho tiệm photocopy

    Giá đặc biệt 1,450,000 đ Giá thông thường 1,550,000 đ
  3. Bàn cắt giấy carton 60cm

    Giá đặc biệt 1,200,000 đ Giá thông thường 1,350,000 đ

3 mục

Thiết lập theo hướng giảm dần
Xem dưới dạng Lưới Danh sách