DMCA.com Protection Status Linh kiện máy in

Linh kiện máy in

giayincholon cung cấp các linh kiện máy in phục vụ trong việc sửa chữa,thay thế máy in như: chip, main của máy, load giấy,cáp…với chất lượng hàng like new 99% tương đối như các linh kiện chính hãng,
Mua sắm bằng

Mục24 1 28

Thiết lập theo hướng giảm dần
Trang
Xem dưới dạng Lưới Danh sách
 1. Trục load giấy máy in máu Epson A4

  Giá đặc biệt 120,000 đ Giá thông thường 150,000 đ
 2. Motor kéo máy in máu Epson A3

  Giá đặc biệt 250,000 đ Giá thông thường 350,000 đ
 3. Bộ điều khiển (Panner nguồn) máy in màu Epson A4

  Giá đặc biệt 100,000 đ Giá thông thường 150,000 đ
 4. Cụm bệ máy in màu Epson A4

  Giá đặc biệt 250,000 đ Giá thông thường 350,000 đ
 5. Board nguồn máy in màu Epson A3

  Giá đặc biệt 300,000 đ Giá thông thường 400,000 đ
 6. Nguyên cụm bệ máy in màu Epson A3

  Giá đặc biệt 250,000 đ Giá thông thường 325,000 đ
 7. Motor kéo máy in màu Epson A4

  Giá đặc biệt 200,000 đ Giá thông thường 250,000 đ
 8. Bộ điều khiển (Panner nguồn) máy in màu Epson A3

  Giá đặc biệt 150,000 đ Giá thông thường 195,000 đ
 9. Trục load giấy máy in màu Epson A3

  Giá đặc biệt 150,000 đ Giá thông thường 195,000 đ
 10. Dây Curoa máy in màu Epson A3

  Giá đặc biệt 200,000 đ Giá thông thường 260,000 đ
 11. Dây Curo máy in màu Epson A4

  Giá đặc biệt 150,000 đ Giá thông thường 250,000 đ
 12. Cụm load giấy máy in màu Epson A4

  Giá đặc biệt 300,000 đ Giá thông thường 400,000 đ
 13. Cụm load giấy máy in màu Epson A3

  Giá đặc biệt 300,000 đ Giá thông thường 390,000 đ
 14. Cụm Cab đầu in máy in màu Epson A4

  Giá đặc biệt 250,000 đ Giá thông thường 350,000 đ
 15. Cụm Cáp đầu in máy in màu Epson A3

  Giá đặc biệt 350,000 đ Giá thông thường 455,000 đ
 16. Các loại mắt đọc giấy Epson A4

  Thấp như 70,000 đ
 17. Cao su load giấy máy in màu Epson A3

  Giá đặc biệt 100,000 đ Giá thông thường 130,000 đ

Mục24 1 28

Thiết lập theo hướng giảm dần
Trang
Xem dưới dạng Lưới Danh sách