DMCA.com Protection Status Màng cán

Màng cán

Màng cán
Mua sắm bằng

4 mục

Thiết lập theo hướng giảm dần
Xem dưới dạng Lưới Danh sách
 1. Màng cán nguội OPAT mờ

  Giá đặc biệt 700,000 đ Giá thông thường 790,000 đ
 2. Màng cán nguội OPAT bóng

  Giá đặc biệt 700,000 đ Giá thông thường 790,000 đ
 3. Màng BOPP mờ

  Giá đặc biệt 150,000 đ Giá thông thường 165,000 đ
 4. Màng BOPP bóng

  Giá đặc biệt 150,000 đ Giá thông thường 165,000 đ

4 mục

Thiết lập theo hướng giảm dần
Xem dưới dạng Lưới Danh sách