DMCA.com Protection Status Bàn cắt giấy giá rẻ giảm 29% chỉ hôm nay

Bàn cắt giấy giá rẻ giảm 29% chỉ hôm nay

Bàn cắt giấy chuyên dùng cắt giấy nhanh chính xác, giayincholon.com cung cấp nhiều loại như: bàn cắt gỗ, bàn cắt sắt, bàn cắt chuyên nghiệp các khổ A3,A4. Cùng nhiều dòng bàn cắt giấy chuyên nghiệp khác bạn nên tham khảo thêm.
Mua sắm bằng

20 mục

Thiết lập theo hướng giảm dần
Xem dưới dạng Lưới Danh sách
 1. Bàn cắt giấy chuyên nghiệp A3 YG 858

  Giá đặc biệt 2,190,000 đ Giá thông thường 2,800,000 đ
 2. Bàn cắt giấy giá rẻ bằng gỗ

  Giá đặc biệt 250,000 đ Giá thông thường 370,000 đ
 3. Bàn cắt giấy văn phòng A3 DSB DC-20

  Giá đặc biệt 1,200,000 đ Giá thông thường 1,500,000 đ
 4. Bàn cắt giấy A4 BOSSER 868

  Giá đặc biệt 3,600,000 đ Giá thông thường 4,000,000 đ
 5. Bàn cắt giấy A3 BOSSER 868

  Giá đặc biệt 3,800,000 đ Giá thông thường 4,200,000 đ
 6. Bàn cắt giấy Paper Cutter khổ B4

  Giá đặc biệt 350,000 đ Giá thông thường 430,000 đ
 7. Bàn cắt giấy GLD A4

  Giá đặc biệt 350,000 đ Giá thông thường 450,000 đ
 8. Bàn cắt giấy đa năng 5 trong 1 DSB TM 20

  Giá đặc biệt 900,000 đ Giá thông thường 1,100,000 đ
 9. Bàn cắt giấy chuyên nghiệp A4 YG-858

  Giá đặc biệt 1,780,000 đ Giá thông thường 2,300,000 đ
 10. Bàn cắt giấy GLD B4

  Giá đặc biệt 450,000 đ Giá thông thường 550,000 đ
 11. Bàn cắt giấy Paper Cutter A4

  Giá đặc biệt 310,000 đ Giá thông thường 380,000 đ
 12. Bàn cắt giấy Paper Cutter A3

  Giá đặc biệt 430,000 đ Giá thông thường 480,000 đ
 13. Bàn cắt giấy đa năng 5 trong 1 DSB TM 28

  Giá đặc biệt 900,000 đ Giá thông thường 1,200,000 đ
 14. Bàn cắt giấy dày - bàn cắt carton 50cm

  Giá đặc biệt 1,100,000 đ Giá thông thường 1,350,000 đ
 15. Bàn cắt giấy khổ lớn 80cm - Dành cho tiệm photocopy

  Giá đặc biệt 1,450,000 đ Giá thông thường 1,550,000 đ
 16. Bàn cắt giấy carton 60cm

  Giá đặc biệt 1,200,000 đ Giá thông thường 1,350,000 đ

20 mục

Thiết lập theo hướng giảm dần
Xem dưới dạng Lưới Danh sách