DMCA.com Protection Status Linh kiện thay thế

Linh kiện thay thế

Linh kiện thay thế
Mua sắm bằng

10 mục

Thiết lập theo hướng giảm dần
Xem dưới dạng Lưới Danh sách
 1. Rulo dành cho máy ép plastic

  Giá đặc biệt 150,000 đ Giá thông thường 300,000 đ
 2. Lưỡi dao của bàn cắt giấy thông minh TEXET

  Giá đặc biệt 70,000 đ Giá thông thường 90,000 đ
 3. Lò xo bàn cắt giấy Carton

  Giá đặc biệt 70,000 đ Giá thông thường 90,000 đ
 4. Motor dành cho máy cán màng

  Giá đặc biệt 600,000 đ Giá thông thường 730,000 đ
 5. Motor dành cho máy ép plastic

  Giá đặc biệt 300,000 đ Giá thông thường 390,000 đ
 6. Đèn nhiệt máy cán màng

  Giá đặc biệt 350,000 đ Giá thông thường 420,000 đ
 7. Đèn nhiệt máy ép plastic

  Giá đặc biệt 200,000 đ Giá thông thường 390,000 đ
 8. Rulo dành cho máy cán màng

  Giá đặc biệt 600,000 đ Giá thông thường 720,000 đ

10 mục

Thiết lập theo hướng giảm dần
Xem dưới dạng Lưới Danh sách