DMCA.com Protection Status Màng BOPP

Màng BOPP

Màng BOPP
Mua sắm bằng

2 mục

Thiết lập theo hướng giảm dần
Xem dưới dạng Lưới Danh sách
  1. Màng BOPP mờ

    Giá đặc biệt 150,000 đ Giá thông thường 165,000 đ
  2. Màng BOPP bóng

    Giá đặc biệt 150,000 đ Giá thông thường 165,000 đ

2 mục

Thiết lập theo hướng giảm dần
Xem dưới dạng Lưới Danh sách