Tổng hợp các loại driver máy in màu EPSON

Driver máy in EPSON T50:

32 bit:

Driver epson T50 dành cho Win 10 32 bit

Driver epson T50 dành cho Win 8 32 bit

Driver epson T50 dành cho Win 8.1 32 bit

Driver epson T50 dành cho Win 7 32 bit

64 bit:

Driver epson T50 dành cho Win 10 64 bit

Driver epson T50 dành cho Win 8 64 bit

Driver epson T50 dành cho Win 8.1 64 bit

Driver epson T50 dành cho Win 7 64 bit

 

Driver máy in EPSON T60:

32 bit:

Driver epson T60 dành cho Win 10 32 bit

Driver epson T60 dành cho Win 8 32 bit

Driver epson T60 dành cho Win 8.1 32 bit

Driver epson T60 dành cho Win 7 32 bit

64 bit:

Driver epson T60 dành cho Win 10 64 bit

Driver epson T60 dành cho Win 8 64 bit

Driver epson T60 dành cho Win 8.1 64 bit

Driver epson T60 dành cho Win 7 64 bit

Driver máy in EPSON P50:

32 bit:

Driver epson P50 dành cho Win 10 32 bit

Driver epson P50 dành cho Win 8 32 bit

Driver epson P50 dành cho Win 8.1 32 bit

Driver epson P50 dành cho Win 7 32 bit

64 bit:

Driver epson P50 dành cho Win 10 64 bit

Driver epson P50 dành cho Win 8 64 bit

Driver epson P50 dành cho Win 8.1 64 bit

Driver epson P50 dành cho Win 7 64 bit

Driver máy in EPSON 1390:

32 bit:

Driver epson 1390 dành cho Win 10 32 bit

Driver epson 1390 dành cho Win 8 32 bit

Driver epson 1390 dành cho Win 8.1 32 bit

Driver epson 1390 dành cho Win 7 32 bit

64 bit:

Driver epson 1390 dành cho Win 10 64 bit

Driver epson 1390 dành cho Win 8 64 bit

Driver epson 1390 dành cho Win 8.1 64 bit

Driver epson 1390 dành cho Win 7 64 bit

 

Driver máy in EPSON L350:

32 bit:

Driver epson L350 dành cho Win 10 32 bit

Driver epson L350 dành cho Win 8 32 bit

Driver epson L350 dành cho Win 8.1 32 bit

Driver epson L350 dành cho Win 7 32 bit

Driver SCAN của máy in màu EPSON L350 32bit

64 bit:

Driver epson L350 dành cho Win 10 64 bit

Driver epson L350 dành cho Win 8 64 bit

Driver epson L350 dành cho Win 8.1 64 bit

Driver epson L350 dành cho Win 7 64 bit

Driver SCAN của máy in màu EPSON L350 64bit

 

Driver máy in EPSON L805:

32 bit:

Driver epson L350 dành cho Win 10 32 bit

Driver epson L350 dành cho Win 8 32 bit

Driver epson L350 dành cho Win 8.1 32 bit

Driver epson L350 dành cho Win 7 32 bit

64 bit:

Driver epson L350 dành cho Win 10 64 bit

Driver epson L350 dành cho Win 8 64 bit

Driver epson L350 dành cho Win 8.1 64 bit

Driver epson L350 dành cho Win 7 64 bit


GIẤY IN CHỢ LỚN - ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI MÁY IN, MỰC IN, GIẤY IN, VẬT TƯ IN ẤN
 ĐỊA CHỈ: 52 Thành Công, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú, TPHCM
 HOTLINE: 0981.500.200 - 0903.903.703 - 0961.500.200
 WEBSITE: www.giayincholon.com - Email: giayincholon@gmail.com
Chất lượng kiến tạo thịnh vượng - Dịch vụ kết nối thành công
 CHẤT LƯỢNG ĐẢM BẢO - GIÁ THÀNH CẠNH TRANH
banner-giayincholon.com